STATUT TECHNIKUM W ZŁOTYM POTOK

Podstawy prawne statutu:

  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.),
  2. Ustawa z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245 ze zm.).

        STATUT TECHNIKUM W ZŁOTY POTOKU (PDF)

 

Skip to content