KONTAKT

Internat w Złotym Potoku

ul. Kościuszki 5

42-253 Janów

tel. 34 327 80 08

INFORMACJE OGÓLNE

INTERNAT jest placówką koedukacyjną dla uczniów Zespołu Szkół      w Złotym Potoku i zapewnia opiekę w dni nauki szkolnej.

Placówka dysponuje 44 pokojami jedno i dwuosobowymi                     z łazienkami. 

Od 2015 roku internat przeszedł gruntowny remont pokoi i korytarzy (pokoje z łazienkami i WiFi), nowe meble i wyposażenie internatu.

Do dyspozycji mieszkańców jest: stołówka, świetlica, sala gimnastyczna, siłownia, kompleks sportowy Orlik, pokój terapeutyczny, ogródek internatowy.

Mieszkając w internacie masz blisko do szkoły 🙂 Uczysz się samodzielności i odpowiedzialności społecznej. Wychowawcy służą pomocą przy odrabianiu lekcji. W internacie jest czas na naukę, odrabianie lekcji, zajęcia wyrównawcze i kompensacyjne, ale również jest czas wolny na zajęcia kulturalne, artystyczne, sportowe i towarzyskie. To tutaj często mają swój początek piękne przyjaźnie, miłości na całe życie oraz pozostają piękne wspomnienia. Zapraszamy do internatu.

świetliva

INFORMACJE DLA RODZICÓW

 • Miejsce w internacie przyznawane jest na cały rok szkolny.
 • Internat zapewnia zakwaterowanie, wyżywienie i opiekę wychowawczą.
 • Wychowankowie mają zapewnione warunki do nauki i wypoczynku. Szczegółowy rozkład dnia w regulaminie internatu.
 • Wychowankowie przebywają w internacie podczas dni nauki szkolnej. 
 • Przyjazdy do internatu (niedziela od 17.30).
 • Wyjazdy do domu (piątek do 16.30).
 • W przypadku nieobecności wychowanka, należy zgłosić ten fakt telefonicznie wychowawcy pełniącemu dyżur ( tel. 34 327 80 08).
 • Wyjazdy do domu w ciągu tygodnia (oprócz piątku po lekcjach) wymagane jest zwolnienie telefoniczne u wychowawcy lub osobiste zwolnienie przez rodzica.
 • Za nieprzestrzeganie regulaminu internatu wychowanek może być ukarany upomnieniem wychowawcy lub kierownika, naganą kierownika, skreśleniem z listy mieszkańców czasowo lub na stałe.
 • Szkoła dysponuje BUSEM SZKOLNYM, który odwozi młodzież w piątki po lekcjach do domu, a w poniedziałki przywozi do szkoły. Bus szkolny kursuje w kierunku: Niegowy – Żarek – Myszkowa – Przyrowa – Dąbrowy Zielonej.
REKRUTACJA
 • Wychowankowie klas pierwszych – składają podanie z dokumentami do szkoły.
 • Wychowankowie klas starszych – składają podanie w maju na nowy rok szkolny.
 • Podanie jest również dostępne w sekretariacie szkoły.

  PODANIE DO INTERNATU

OPŁATY
W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 OBOWIĄZUJĄ NASTĘPUJĄCE OPŁATY
 

Opłata za wyżywienie – koszt dziennego wyżywienia to 16,70 zl

Opłata internatowa (zakwaterowanie) – 20 zł/miesiąc

Jest również możliwość uzyskania dofinansowania  do wyżywienia wychowanka w przypadku trudnej sytuacji rodzinnej lub finansowej. Więcej informacji w dniu zakwaterowania.

**********

Przypominamy, że wpłaty dokonujemy do 10-tego dnia każdego miesiąca.

***********

Przypominamy również o bezpiecznej formie wpłat na konto szkoły

KONTO STOŁÓWKI INTERNATOWEJ

Zespół Szkół w Złotym Potoku, ul. Kościuszki 5, 42-253 Janów

NR KONTA : 41 8591 0007 0330 0925 1603 0001 ( z dopiskiem: imię i nazwisko ucznia, klasa)

KADRA INTERNATU

KIEROWNIK INTERNATU – mgr Danuta Leszczyńska

WYCHOWAWCY INTERNATU

mgr Katarzyna Lampa – wychowawca grupy I dziewcząt

mgr Magdalena Nawrocka-Gowin – wychowawca grupy I dziewcząt

mgr Sławomira Musiał – wychowawca grupy II chłopców

mgr Anna Iłczyk – wychowawca gr II chłopców

mgr Grażyna Kwaczyńska

mgr Przemysław Gazda

ODCINEK 1
INTERNAT W ZŁOTYM POTOKU
ODCINEK 2
U NAS DUŻO SIĘ DZIEJE
ODCINEK 3
INTERNAT NA WESOŁO
Skip to content