3-letnia Szkoła Branżowa w zawodzie
KUCHARZ

Zespół Szkół w Złotym Potoku

KUCHARZ

Kucharz jest osobą zawodowo zajmującą się przygotowywaniem potraw pochodzących z różnych stron świata, jak również dań dostosowanych do indywidualnych okoliczności i wymagań klientów. Posiada wiedzę odnośnie różnych kultur kulinarnych, właściwego stosowania produktów spożywczych, odpowiedniego łączenia składników, jak również stosownego serwowania potraw, deserów, napojów i dodatków.

food, plate, epicure
kitchen, cook, flame
chili, red, sharp

KWALIFIKACJE ZAWODOWE

W trakcie nauki uczeń zdobywa następujące kwalifikacje zawodowe:
HGT.02 – Przygotowanie i wydawanie dań

 

Absolwent może dodatkowo uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych po ukończeniu kursu „Organizacja żywienia i usług gastronomicznych” HGT.12. oraz uzyskania wykształcenia średniego.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz jest  przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: przechowywania żywności; sporządzania potraw i napojów;  wykonywania czynności związanych z ekspedycją potraw i napojów.

 
 
Skip to content