MATURA 2022

Egzaminy:
Termin główny –maj 2022 r.
Termin dodatkowy –czerwiec 2022 r.
Termin poprawkowy –sierpień 2022 r.