POKÓJ TERAPEUTYCZNY

ZAJĘCIA REWALIDACYJNE

Od nowego roku szkolnego dla naszych uczniów i wychowanków czeka do dyspozycji nowe miejsce do pracy indywidualnej i grupowej – pokój terapeutyczny.

 

POKÓJ TERAPEUTYCZNY przeznaczony jest do zajęć dodatkowych: rewalidacyjnych, wyrównawczych, logopedycznych, twórczych i kreatywnych. Kadra nauczycieli Zespołu Szkół  w Złotym Potoku jest wszechstronnie wykształcona i przygotowana do pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz z uczniem zdolnym. Nauczyciele prowadzą zajęcia rewalidacyjne i indywidualne między innymi z uczeniem mającym trudności w nauce, niedowidzącym, niedosłyszącym, ze spektrum autyzmu oraz z afazją ruchową.

Zapraszamy na liczne zajęcia indywidualne i grupowe: gry i zabawy językowe, zabawy logopedyczne, warsztaty kreatywne z elementami arteterapii.

ZAPRASZAMY

Skip to content