ZEBRANIA Z RODZICAMI

Rok szkolny 2020/2021   –    Podsumowanie I półrocza

22 grudnia 2020 – Zdalne zebranie z rodzicami dla klasy IV

  • Wystawienie ostatecznych ocen śródrocznych dla klas IV do 15 grudnia
  • II półrocze dla klas IV od 18 stycznia 2021 r.


28 stycznia 2021 – Zdalne zebranie z rodzicami dla klas : I, II, III

  • Wystawienie ostatecznych ocen śródrocznych dla uczniów klas I – III do 21 stycznia 2021 r.
  • II półrocze dla klas I – III od 1 lutego 2021 r.