5-letnie
Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych

1 (2)

Technik żywienia

Zawód stworzony jest dla młodzieży, która lubi eksperymentować ze sztuką kulinarną, uwzględniając wiedzę o zdrowym odżywianiu. Sporządzanie i ekspedycja potraw i napojów , planowanie i realizacja usług gastronomicznych, ocenianie jakości żywności oraz jej przechowywanie to główne cele kształcenia w zawodzie.

Dodatkowo młodzież zyskuje umiejętności związane z planowaniem i organizacją żywienia w zakładach żywienia zbiorowego i żywienia rodziny, urządzania zakładów gastronomicznych. Uczeń zdobywa wiedzę, dzięki której potrafi stosować nowoczesne metody zarządzania i finansowania działalności gospodarczej, fachowo i kompleksowo obsługiwać zleceniodawcę, organizować przyjęcia.

KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Technik żywienia i usług gastronomicznych zdobywa następujące kwalifikacje zawodowe:
HGT.02 – Przygotowanie i wydawanie dań
HGT.12 – Organizacja żywienia i usług gastronomicznych
carving

CERTYFIKAT ZAWODOWY

 ORGANIZACJA USŁUG CATERINGOWYCH

W tym zawodzie w klasie III i IV realizowane są dodatkowe zajęcia, których celem jest przygotowanie młodzieży do prowadzenia własnej firmy cateringowej. Po ukończeniu kształcenia uczniowie otrzymują CERTYFIKAT (w języku polskim i angielskim) potwierdzający ich dodatkowe umiejętności zdobyte podczas realizacji dodatkowych zajęć.

KUCHENNE REWOLUCJE W ZŁOTYM POTOKU!

W roku szkolnym 2017/2018 nastąpiło otwarcie nowoczesnych pracowni zawodowych :

– pracowni produkcji gastronomicznej

– pracowni planowania żywienia

– pracowni obsługi klienta

Ttechnikum żywienai w Złotym Potoku
NASI ZWYCIĘZCY W KONKURSIE KULINARNYM

I MIEJSCE

w drugiej edycji

WYZWANIE MAKRO CHEFA!

Skip to content