5-letnie
Technikum Architektury Krajobrazu

Technik architektury krajobrazu

Zawód stworzony jest dla młodzieży, która jest zainteresowana możliwością zagospodarowania terenów zieleni, a więc upiększaniem skwerów miejskich, tworzeniem parków, ogrodów przydomowych, przywracaniem terenom miejskim naturalnych właściwości, zazielenianiem osiedli mieszkaniowych, projektowaniem ogrodów i obiektów małej architektury (altany, pergole), oraz młodzieży, która chciałaby  projektować i zakładać ogrody przydomowe oraz prowadzić własne przedsiębiorstwo o charakterze produkcyjnym usługowym.

KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Technik architektury krajobrazu zdobywa następujące kwalifikacje zawodowe:

OGR.03 – Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

OGR.04 – Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

CERTYFIKAT ZAWODOWY

 SZTUKA UKŁADANIA KWIATÓW

To dodatkowe zajęcia, na który uczniowie mogą poszerzyć wiedzę z zakresu florystyki. Po ukończeniu kształcenia uczniowie otrzymują CERTYFIKAT (w języku polskim i angielskim) potwierdzający ich dodatkowe umiejętności zdobyte podczas realizacji dodatkowych zadań.

florystyka

Zajęcia praktyczne odbywają się na terenie szkoły. Uczniowie nie dojeżdżają do prywatnych zakładów, szkółek czy Centrum Kształcenia Praktycznego, co pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze.

Uczniowie mają również możliwość odbycia praktyk zagranicznych w ramach programów unijnych oraz uczestniczyć w licznych bezpłatnych szkoleniach zawodowych.

Staramy się rozwijać zainteresowania naszych uczniów poprzez zajęcia dodatkowe oraz poprzez udział w konkursach np. Ogólnopolskie Zawody Architektury Krajobrazu czy Ogólnopolski Konkurs Kreacje Przestrzeni.

NOWOCZESNE PRACOWNIE DO NAUKI W SZKOLE

UPRAWNIENIA ROLNICZE

Należy pamiętać również, że ukończenie szkoły na kierunku technik architektury krajobrazu jest równorzędne z uzyskaniem wykształcenia rolniczego, co w późniejszym etapie uprawnia do korzystania z dopłat unijnych i gospodarowania gruntami rolnymi.

florystyka
Skip to content