PODRĘCZNIKI

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO KLASY PIERWSZEJ 
W ROKU SZKOLNYM 2023/2024
 

I. Przedmioty ogólnokształcące:

1.Język polski:

Chmiel Małgorzata i inni, Ponad słowami 1 część 1.Język polski. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy i rozszerzony.

Wydawnictwo Nowa Era

2.Język angielski:

Umińska Marta i inni,Focus1 second edition

Wydawnictwo :Pearson

3.Język niemiecki:

Direkt plus 1a,1b

Podręcznik plus ćwiczenia

Wydawnictwo LektorKlett

1a- pierwsze półrocze

1b- drugie półrocze

4.Biologia podstawowa:

Helmin A., Holeczek J., Biologia na czasie 1.Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

Wydawnictwo Nowa Era

5.Biologia rozszerzona:

Guzik M. i inni , Biologia na czasie 1.Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony.

Wydawnictwo Nowa Era

6.Fizyka:

Lehman L., Wojewoda G., Fizyka 1 Nowa edycja. Zakres podstawowy.

Wydawnictwo WSiP

7.Chemia:

Hassa R. i inni, To jest chemia. Chemia ogólna i nieograniczona.

Wydawnictwo Nowa Era.

Wydawnictwo Operon.

8.Podstawy przedsiębiorczości:

Makieła Z., Rachwał T., Krok w biznes i zarządzanie.”

Wydawnictwo Nowa Era.

9.Geografia:

Malarz R., Więckowski M., Oblicza geografii 1. .Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

Wydawnictwo Nowa Era.

10.Matematyka:

Antek M., Belka K., Grabowski P., Prosto do matury 1. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy.

Wydawnictwo Nowa Era.

11. Informatyka:

Jochemczyk, Olędzka, Informatyka 1 Nowa edycja.  .Podręcznik do liceum i technikum Zakres podstawowy.

 Wydawnictwo WSiP.

12.Historia:

Pawlak M., Szweda A .,Poznać przeszłość1. Podręcznik do liceum i technikum Zakres podstawowy.

Wydawnictwo Nowa Era.

13. Edukacja dla bezpieczeństwa:

 

Jarosław Słoma, “Żyje i działam bezpiecznie” 

Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla liceum ogólnokształcącego i technikum – Szkoła ponadpodstawowa

Wydawnictwo Nowa Era.

 

II. Przedmioty zawodowe:

Technik żywienia i usług gastronomicznych:

1.Kasperek A., Kondratowicz M., Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa. Nowa edycja. Podręcznik do nauki zawodu technik żywienia.

Wydawnictwo WSiP.

2.Namysłów I., Górska L., Procesy technologiczne w gastronomii. Nowa edycja. Zeszyt ćwiczeń do nauki technik żywienia i usług gastronomicznych cz.1.

Wydawnictwo WSiP.

3.Konarzewska M., Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem. Przygotowanie i wydawanie dań.HGT02 cz.1

Wydawnictwo WSiP.

 

Technik energetyk

Informacja podana będzie we wrześniu.

 

Technik reklamy:

1.Podstawy reklamy cz.1 i cz.2 .

Wydawnictwo EMPi2

2.Wykonywanie przekazu reklamowego cz.1 i cz.2 .Nowa edycja.

Wydawnictwo WSiP.

Technik architektury krajobrazu:

Architektura krajobrazu cz.1  i cz.2.Podstawy architektury krajobrazu .

Wydawnictwo Virdia

Architektura krajobrazu cz.4 i cz.5.Rośliny ozdobne

Wydawnictwo Hortpress

Skip to content