DYREKTOR SZKOŁY mgr Beata Wójcik

    Nauczyciel języka niemieckiego

KIEROWNIK INTERNATU mgr Danuta Leszczyńska

Nauczyciel muzyki

mg Jolanta Walaszczyk

Nauczyciel języka polskiego, nauczyciel bibliotekarz

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

mgr Anna Iłczyk

Nauczyciel języka polskiego, wychowawca internatu

mgr Agata Wójcik

Nauczyciel języka angielskiego

mgr Jacek Bryła

Nauczyciel matematyki, informatyki  i przedmiotów zawodowych

mgr Magdalena Śliwińska

Nauczyciel geografii i przedmiotów zawodowych

mgr Iwona Cykowska

Nauczyciel geografii i przedmiotów zawodowych

mgr inż. Anna Wiśniewska

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

mgr Katarzyna Kowacka

Nauczyciel chemii i przedmiotów zawodowych

mgr inż. Julia Żurek

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

mgr Katarzyna Lampa

Wychowawca internatu, pedagog specjalny – zajęcia rewalidacyjne

mgr Magdalena Nawrocka-Gowin

Wychowawca internatu, pedagog specjalny  – zajecia rewalidacyjne

mgr Piotr Całusiński – Nauczyciel historii

mgr Ewa Oberzig – Nauczyciel biologii

mgr inż. Sławomir Kopacki – Nauczyciel przedmiotów zawodowych

mgr Jarosław Mazur – Nauczyciel religii

mgr Klaudia Bielas 

 Wychowawca internatu

mgr Anna Baryn  – Barańska

Nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca internatu

mgr Krystian Guła 

Nauczyciel wychowania fizycznego, wychowawca internatu

PEDAGOG SZKOLNY mgr Beata Kowalska

Pedagog specjalny – zajęcia rewalidacyjne

PSYCHOLOG SZKOLNY – mgr Margaretta Jastrząb

Skip to content