DYREKTOR SZKOŁY mgr Beata Wójcik

    Nauczyciel języka niemieckiego

KIEROWNIK INTERNATU mgr Danuta Leszczyńska

Nauczyciel muzyki

mg Jolanta Walaszczyk

Nauczyciel języka polskiego, nauczyciel bibliotekarz

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

mgr Anna Iłczyk

Nauczyciel języka polskiego, wychowawca internatu

mg Agata Wójcik

Nauczyciel języka angielskiego

mgr Sławomira Musiał

Nauczyciel matematyki, fizyki, wychowawca internatu

mgr Jacek Bryła

Nauczyciel matematyki, informatyki  i przedmiotów zawodowych

mgr Magdalena Śliwińska

Nauczyciel geografii i przedmiotów zawodowych

mgr Iwona Cykowska

Nauczyciel geografii i przedmiotów zawodowych

mgr inż. Anna Wiśniewska

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

mgr Katarzyna Kowacka

Nauczyciel chemii i przedmiotów zawodowych

mgr inż. Julia Żurek

Nauczyciel przedmiotów zawodowych

mgr Katarzyna Lampa

Wychowawca internatu, pedagog specjalny – zajęcia rewalidacyjne

mgr Magdalena Nawrocka-Gowin

Wychowawca internatu, pedagog specjalny  – zajecia rewalidacyjne

ks. Łukasz Stępień – Religia

PEDAGOG SZKOLNY mgr Beata Kowalska

Pedagog specjalny – zajęcia rewalidacyjne

mgr Ewa Oberzig – Nauczyciel biologii

mgr Grażyna Kwaczyńska – Nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Piotr Całusiński – Nauczyciel historii

Skip to content