KONSULTACJE Z RODZICAMI

KONSULTACJE ON-LINE

Zasady konsultacji on-line w czasie nauki zdalnej z nauczycielami Zespołu Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku.

1. Nauczyciele są dostępni on-line do konsultacji z rodzicami (opiekunami prawnymi uczniów) pod następującymi adresami e-mail, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-16.00: 

a) Bryła Jacek- jotbe65@gmail.com

b) Cykowska Iwona- iwocyk@poczta.fm 

c) Całusiński Piotr- piotr.calusinski@interia.pl 

d) Iłczyk Anna- ilczyk@zlpotok.pl 

e) Kowacka Katarzyna- kasiako166@wp.pl 

f) Kowalska Beata (pedagog szkolny)- betikow25@gmail.com 

g) Kwaczyńska Grażyna- grazyna.kwaczynska@gmail.com 

h) Lampa Katarzyna- kasiagazda@interia.pl

 i) Leszczyńska Danuta (kierownik internatu)- danleszczynska@gmail.com

 j) Musiał Sławomira- slawomira_musial@o2.pl 

k) Nawrocka-Gowin Magdalena – nawrocka.m@interia.pl

 l) Pietrzak Barbara- zszlotypotok@gmail.com

 m) Skorek Agnieszka – agnieszka.skorek@wp.pl

 n) ks. Stępień Łukasz- profesor243@wp.pl 

o) Śliwińska Magdalena- magdalenasliwinska@op.pl 

p) Walaszczyk Jolanta- jolawalaszczyk@tlen.pl 

q) Wiśniewska Anna- AnkaTatarek@interia.pl 

r) Wójcik Agata – aga_pa24@wp.pl 

s) Wójcik Beata (p.o.dyrektor szkoły)- bknysak@wp.pl 

t) Żurek Julia- k_julia@interia.pl

2. Nauczyciele nie mają obowiązku odpowiadania na wiadomości e-mail, czy kontaktowania się telefonicznego poza wyznaczonym czasem (patrz pkt 1) oraz w soboty, niedziele i święta;

3. Sposób kontaktu wychowawcy klasy z rodzicami (opiekunami prawnymi uczniów) ustala wychowawca danej klasy, jednakże nie ma obowiązku pozostawania do konsultacji poza wyznaczonym czasem oraz w soboty, niedziele i święta;

4. Nauczyciele nie mają obowiązku odbierania telefonów w czasie prowadzenia zajęć online. 

 

p.o.dyrektor szkoły

 mgr Beata Wójcik