REKRUTACJA NA NOWY ROK SZKOLNY 2021/2022

Co trzeba zrobić, aby zostać uczniem Zespołu Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku?

ÓSMOKLASISTO
  • Złóż wniosek o przyjęcie do szkoły wraz z wymaganymi dokumentami w terminie od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r.
  • Uzupełnij wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty  w terminie    od 25 czerwca2021 r. do 14 lipca 2021 r.
  • Sprawdź, czy zostałeś zakwalifikowany – wyniki będą ogłoszone 22 lipca 2021 r.
  • Pobierz w szkole prowadzącej kształcenie zawodowe skierowanie na badanie lekarskie
  • Jeśli zostałeś zakwalifikowany potwierdź wolę przyjęcia składając oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego w terminie od 23 lipca 2021 r. do 30 lipca 2021r.
  • Dołącz również zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu
  • Sprawdź listę przyjętych do szkoły w dniu 2 sierpnia 2021 r.
  • Śledź na bieżąco stronę szkoły ZLPOTOK.PL