ÓSMOKLASISTO! WYBIERZ SZAFERA!

ZAPRASZAMY DO SZAFERA!

Zapraszamy do Zespołu Szkół w Złotym Potoku

Zapraszamy do szkoły z internatem!