“Z KSIĄŻKĄ MI DO TWARZY”

Biblioteka zaprasza wszystkich uczniów Technikum Szafera do udziału
w konkursie „ Z książką mi do twarzy” pod honorowym patronatem
Dyrektora Zespołu Szkół w Złotym Potoku pani mgr Beaty Wójcik.

Regulamin :
Cele konkursu:
• mobilizowanie uczniów do czytania,
• pogłębianie ich ciekawości czytelniczej,
• popularyzowanie wartościowej literatury  dla dzieci i młodzieży,
• kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem,
• doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat przeczytanych lektur,
• rozwijanie umiejętności formułowania sądów i ocen na temat przeczytanej książki,
• uaktywnienie uczniów poprzez udział w konkursach,
• rozwijanie zdrowego współzawodnictwa,

Warunki uczestnictwa:
1. Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów kl. 1-4 Technikum  w Złotym Potoku .
2. Zadaniem konkursowym jest stworzenie hasła reklamowego / sloganu/krótkiego wiersza promującego czytelnictwo, książkę lub bibliotekę.
3. Prace należy przesyłać na adres mail: jolawalaszczyk@tlen.pl.
4. Na pracy należy zamieścić imię i nazwisko oraz klasę.
5. Prace należy przesłać do dnia 30 listopada 2020r.
6. Za udział w konkursie uczestnicy otrzymają punkty z zachowania, oraz oceny.
7. Najlepsze prace zostaną opublikowane na stronie internetowej szkoły.
8. Koordynatorem konkursu jest prof. Jolanta Walaszczyk.

Jolanta Walaszczyk

Skip to content