OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY

Dagmara Ozner z klasy II technikum reklamy zdobyła 9 miejsce w Polsce

i tytuł Mistrza Ortografii.

Gratulujemy!!!

 

Nasi uczniowie wzięli udział w Ogólnopolskim Teście Ortograficznym!!!

Organizatorem Ogólnopolskiego Testu Ortograficznego jest Centrum Edukacji Szkolnej.
Test ma zakres ogólnopolski i prawo do udziału w nim mają uczniowie z klas I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII szkół podstawowych oraz uczniowie liceów ogólnokształcących z klas I, II, III. Test konkursowy został przeprowadzony w czterech grupach wiekowych – edukacja wczesnoszkolna (klasy I-III), szkoła podstawowa (klasy IV-VI), szkoła podstawowa (klasy VII-VIII) oraz liceum ogólnokształcące i technikum (klasy I-III).
Szkoła, której uczniowie zgłosili chęć uczestnictwa w konkursie, powołuje Szkolnego Organizatora Konkursu.
W naszej szkole koordynatorem konkursu już po raz drugi była prof. Jolanta Walaszczyk.

 

Test ortograficzny został przeprowadzony 27 października 2020 r. dla czterech grup
wiekowych: edukacji wczesnoszkolnej, klas IV-VI szkoły podstawowej, klas VII-VIII szkoły
podstawowej oraz liceum ogólnokształcącego. Na podstawie opublikowanych wyników
wyłoniono najlepszych uczestników testu w każdej grupie wiekowej.

Uczestnicy, którzy wykazali się największa znajomością ortografii, zostali uhonorowani
następującymi nagrodami:

Miejsce 1: Grawerowany dyplom Arcymistrza Ortografii oraz nagroda książkowa;

Miejsca od 2 do 5: Dyplomy Mistrza Ortografii oraz nagrody książkowe;

Miejsca od 6 do 10: Dyplomy Mistrza Ortografii;

Miejsca od 11 do 15: Dyplomy Eksperta Ortografii;

Miejsca od 16: Dyplomy uznania.

OGÓLNE ZASADY PUNKTACJI

1. Każdy test konkursowy niezależnie od poziomu był testem wielokrotnego wyboru i składał
się z 26 pytań. Do każdego pytania przypisano 4 możliwości odpowiedzi od Ado D.
2. Ocenie podlegała każdą odpowiedz (od A do D) do każdego pytania w teście także za
poprawnie zaznaczona odpowiedz uczestnik otrzymywał +1 punkt, a za blednie zaznaczona
–1 punkt.
3. W związku z powyższym uczeń za jedno pytanie maksymalnie mógł uzyskać +4 punkty, a
minimalnie –4 punkty.
4. Aby uniknąć ostatecznej ujemnej punktacji, każdy z uczestników konkursu przystępując do
testu otrzymał awansem 104 punkty (26 pytań x 4 możliwości odpowiedzi).
5. Nawiązując do punktu 4. uczeń, który blednie zaznaczył każdą z możliwych odpowiedzi
otrzymał 0 punktów, a jeśli wypełnił test bezbłędnie podwajał początkowo otrzymane punkty
uzyskując 208 punktów.
6. Klasyfikacji uczestników dokonano na podstawie otrzymanych punktów przypisując im
odpowiednie miejsce w rankingu.
7. Organizator Konkursu dokonuje klasyfikacji uczestników bez uwzględnienia liczby osób,
które zdobyły taka sama ilość punktów. W związku z tym wszyscy uczestnicy (niezależnie od
liczby osób), którzy zdobyli np. 208 punktów zostali sklasyfikowani na I miejscu.
8. Blednie wypełniona przez ucznia karta odpowiedzi lub test online nie może stać się
przedmiotem reklamacji, jednak organizator pragnie oświadczyć, ze dokonał wszelkich
starań, by sklasyfikować wszystkie testy.

Z naszej szkoły do konkursu przystąpiło 12 uczniów z klas I-II technikum. Ze względu na obecna sytuację, młodzież napisała test online.

Dagmara Ozner z klasy II technikum reklamy zdobyła 9 miejsce w Polsce i tytuł Mistrza Ortografii. Gratulujemy!!!

Pozostali uczniowie również wypadli bardzo dobrze i wszystkim serdecznie gratulujemy. Pokazaliście, ze uczniowie technikum równie dobrze znają się na zasadach ortograficznych , co uczniowie ogólniaków! Dziękuje Wam za motywację i chęć wzięcia udziału w konkursie, i to w czasie nauczania zdalnego.
Brawo WY!!! Mam nadzieję, że w przyszłym roku znowu pokażecie na co Was stać!

Jolanta Walaszczyk

Skip to content