TECHNIK INFORMATYK

Czas na podsumowanie! W lutym zapraszaliśmy do Technikum Informatycznego w Złotym Potoku. Technologia informacyjna to dynamicznie rozwijająca się dziedzina wiedzy, która jest wykorzystywana niemal w każdej dziedzinie życia.

Zawód informatyka jest aktualnie jednym z najbardziej atrakcyjnych zawodów na rynku pracy.

Podczas nauki zawodu uczeń zdobywa wiedzę teoretyczną, ale przede wszystkim nabywa umiejętności praktyczne z zakresu:

szeroko pojętej obsługi komputerów, zarządzania systemami operacyjnymi, obsługi programów użytkowych, tworzenia i administrowania lokalnych sieci komputerowych oraz tworzenia dynamicznych witryn internetowych.

Absolwent technikum może kontynuować naukę na wielu ciekawych kierunkach studiów wyższych.