OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY

Wyniki Ogólnopolskiego Testu Ortograficznego

26 października 2021 r.  już po raz trzeci uczniowie Technikum w Złotym Potoku z inicjatywy nauczyciela języka polskiego- pani Jolanty Walaszczyk,  wzięli udział w Ogólnopolskim Teście Ortograficznym.

Każdy test konkursowy niezależnie od poziomu był testem wielokrotnego wyboru i składał się z 26 pytań. Do każdego pytania przypisano 4 możliwości odpowiedzi od Ado D. Ocenie podlegała każda odpowiedź (od A do D) do każdego pytania w teście tak, że za poprawnie zaznaczoną odpowiedź uczestnik otrzymywał +1 punkt, a za błędnie zaznaczoną –1 punkt.

W konkursie wzięło udział 295 uczestników z całej Polski.

Nasi uczniowie poradzili sobie znakomicie. A oto wyniki:

Izabella Trojanowska – miejsce 15- Dyplom wyróżnienia

Emil Libiszewski – miejsce 35

Jolanta Bożek – miejsce 36

Natalia Berdyn – miejsce 38

Elżbieta Walasiak – miejsce 39

Katarzyna Gorzkowska – miejsce 39

Angelika Giszterowicz – miejsce 40

Dominik Zięba – miejsce 41

Wiktor Kulawik – miejsce 42

Jonasz Jawornik – miejsce 42

Wiktoria Tomalska – miejsce 44

Andrzej Marczyk – miejsce 46

Zuzanna Choryłek – miejsce 48

Filip Michalski – miejsce 50

Uczniom gratuluję! Za rok znowu spróbujemy swoich sił w polskiej ortografii.

  Jolanta Walaszczyk