SAMORZĄD UCZNIOWSKI

W dniu 14 września odbyły się w naszej szkole wybory do Samorządu Uczniowskiego, do których przystąpiło 10 kandydatów reprezentujących poszczególne klasy.

W głosowaniu wzięło udział 52 uczniów oraz 6 nauczycieli, a wyniki przedstawiają się następująco:

Piotr Krzemiński III – 38 głosów

Anna Janik III – 30 głosów

Natalia Wosik III – 13 głosów

Natalia Berdyn II  –  12 głosów

Wiktor Kulawik II  – 6 głosów

Maja Małolepsza III – 4 głosy

Mateusz Makles III – 4 głosy

Filip Michalski I    – 3 głosy

Jola Bożek I    – 3 głosy

Ewa Gorzkowska I – 2 głosy

W skład nowego Samorządu Uczniowskiego weszli:

Piotr Krzemiński    – Przewodniczący

Anna Janik            – Zastępca

Natalia Berdyn      – Skarbnik

Natalia Wosik       – Członek (dźwiękowiec)

Wiktor Kulawik      – Sekretarz

Wszystkim kandydatom dziękujemy i gratulujemy 🙂