PROJEKT HISTORYCZNY

Udział nauczycieli i uczniów w kuratoryjnym projekcie „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 grudnia 1981 – PAMIĘTAMY

Zespół Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku przystąpił do projektu „Gdy gaśnie pamięć ludzka, dalej mówią kamienie – 13 grudnia 1981 – PAMIĘTAMY!”. Skierowany jest on do nauczycieli i uczniów szkół podstawowych ( kl. IV -VIII) i ponadpodstawowych województwa śląskiego. Jego głównym celem jest przygotowanie dzieci i młodzieży do świadomego przeżywania 40. rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego.

W projekcie przewidziano, m.in. – tworzenie szkolnych kącików patriotyczno – historycznych, pokaz filmu „Nie zabierajcie mamy” oraz prezentację na terenie szkoły wystawy na temat wprowadzenia stanu wojennego w Polsce przygotowanej przez IPN.

Najważniejszym zadaniem, które zostało postawione nauczycielom historii i języka polskiego oraz wychowawcom, jest zachęcanie uczniów do wzięcia udziału w konkursach historycznych, przeprowadzenie lekcji nt. stanu wojennego oraz uczestnictwo w wykładach i konferencjach zaproponowanych przez Kuratorium Oświaty.

Informacje o wszystkich działaniach podjętych przez szkołę będą przesyłane do wiadomości Koordynatora Regionu Częstochowskiego oraz  znajdą się  na stronie internetowej naszej szkoły.

Podsumowanie projektu dla Regionu Częstochowskiego odbędzie się 13. grudnia 2021 r. na Jasnej Górze. W dzień rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce zgromadzą się przedstawiciele Stowarzyszenia Więzionych Internowanych i Represjonowanych „WIR” oraz poczty sztandarowe szkół realizujących projekt , zaplanowano również tradycyjne układanie krzyża ze zniczy w Al. Sienkiewicza w Częstochowie.

Organizatorem projektu jest Śląskie Kuratorium Oświaty oraz Śląskie Centrum Wolności i Solidarność.

Szkolnym koordynatorem projektu jest  Pan Piotr Całusiński  nauczyciel historii.

Szkolny Koordynator Projektu

Skip to content