Towarzystwo Patriotyczne KRESY

Jak co roku nasza szkoła wzięła udział w akcji charytatywnej „Święty Mikołaj na Kresach”.

Tegoroczna akcja, wzorem lat ubiegłych, obejmuje pomoc materialną dla Polaków mieszkających na dawnych Kresach Wschodnich: terenów Litwy –Wileńszczyzny, Ukrainy – ziemi lwowskiej, a szczególnie Białoruś.

Ze względu na pandemię w szkołach ponadpodstawowych zbierano środki pieniężne, za które zakupione zostaną artykuły, które zostaną przekazane naszym Rodakom.

Komisja w składzie: Natalia Berdyn, Maja Ziarkowska i Angelika Giszterowicz policzyła pieniądze w skarbonce. Zebrano 209,20zł.

Dziękuję wszystkim zaangażowanym w akcję.

Danuta Leszczyńska

Skip to content