OGŁASZAMY NABÓR

Dyrektor Zespołu Szkół im. Władysława Szafera ogłasza nabór dla uczniów klas II – IV technikum żywienia i usług gastronomicznych oraz technikum reklamy do udziału w projekcie pt. Kompetencje zawodowe i językowe szansą na sukces w przyszłości” (2022-1-PL01-KA122-VET-000076750), finansowanego przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus+, KA122- VET – Krótkoterminowe projekty na rzecz mobilności osób uczących się i kadry w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego.

 

Nabór  uczestników będzie trwał od 2 listopada 2022r. do 16 listopada 2022r.

Czas trwania projektu: 1.10.2022r. – 31.03.2024r.

Kwota dofinansowania: 33 310,00 EUR

Termin realizacji praktyki zagranicznej: od 23.04.2023r. do 06.05.2023r.

 

Głównym celem projektu jest odbycie przez 16 uczniów wybranych w procesie rekrutacyjnym dwutygodniowych praktyk zawodowych w Czechach.

Chętnych uczniów prosimy o wypełnienie i złożenie w sekretariacie szkoły formularza zgłoszeniowego.

Formularz zgłoszeniowy będzie dostępny w sekretariacie szkoły od 2 do 16 listopada 2022r.

 

Więcej informacji na temat procesu rekrutacyjnego znajduje się w Regulaminie Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie, dostępnym na tablicy ogłoszeń oraz na stronie szkoły www.zlpotok.pl

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE (PDF)

Skip to content