NOWA PANI DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ W ZŁOTYM POTOKU

Z dniem 1 września Zarząd Powiatu Częstochowskiego powierzył pełnienie obowiązków Dyrektora w Zespole Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku Pani Beacie Wójcik.

Nowa Pani Dyrektor jest nauczycielką języka niemieckiego z 16-letnim stażem. Podczas swojej kariery zawodowej ukończyła liczne kursy i szkolenia, m.in., w 2009 r. uzyskała certyfikat potwierdzający wpis do ewidencji egzaminatorów do przeprowadzania egzaminu maturalnego z języka niemieckiego, a w 2017 r. wzięła udział w kursie kwalifikacyjnym dla oświatowej kadry kierowniczej z zakresu zarządzania oświatą. Stale współpracuje z zespołem ds. projektów z Fundacji Rozwoju Systemów Edukacji, bierze udział w przygotowywaniu wniosków do wybranych projektów, często pełniąc funkcję tłumacza i opiekuna przyjeżdżających grup zagranicznych.

– Mimo przepracowanych lat, nadal jestem nauczycielem poszukującym. W pracy pedagogicznej staram się, by nigdy nie zagościła rutyna. Jestem otwarta na ciągłe i systematyczne doskonalenie zawodowe, które sprzyja podnoszeniu jakości mojej pracy i pracy szkoły. Wykonałam już wiele zadań, ale wiele jest jeszcze przede mną. Poczucie to daje energię do podejmowania nowych wyzwań i jest dla mnie inspiracją do dalszego doskonalenia. W przyszłości zamierzam podnosić swoje kwalifikacje w celu ciągłego wzbogacania warsztatu pedagogicznego – zapewnia Pani Dyrektor Beata Wójcik.

Leave a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Skip to content