NAUKA ZDALNA – NOWY PLAN LEKCJI

Przechodzimy w tryb nauki zdalnej, z wyłączeniem zajęć praktycznych.

NOWY PLAN LEKCJI obwiązuje na czas nauki zdalnej od 19.10. 2020 r.

Klasa I TŻR

Klasa II TŻR

Klasa II TŻp

Klasa III TŻR

Klasa IV TŻA