MATURA 2021

EGZAMIN MATURALNY  maj 2021

Harmonogram egzaminów

4 maja – język polski pp – godz.8.30

5 maj – matematyka  pp–  godz.8.30

6 maja – język angielski pp– godz.8.30

7 maja- język angielski pr– godz.8.30

10 maja  – język polski pr– godz.8.30

12 maja – biologia pr– godz.8.30

13 maja język niemiecki pr – godz.13.30

 

  1. Na egzamin maturalny zgłaszają się tylko osoby zdrowe.  Osoby zgłaszające się na egzamin wypełniają  pisemne oświadczenie dot. zdrowia. Każdy zdający posiada obowiązkowo środki ochrony osobistej (np. maseczkę). Zdający przed egzaminem i po egzaminie powinni  zachować odpowiedni dystans między sobą.
  2. Zdający zgłasza się na egzamin do godz. 8.30 lub 13.30
  3. Zdający posiada dokument tożsamości (dowód osobisty). Zdający, który nie posiada dokumentu nie zostanie dopuszczony do egzaminu.
  4. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).  Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.
  5. Zdający obowiązkowo posiada własne: linijkę, cyrkiel, kalkulator prosty (szkoła nie zapewnia tych przyborów).

Materiały i przybory pomocnicze według przedmiotów egzaminacyjnych:

*Biologia:  linijka,  kalkulator prosty, „Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki”

*Język polski: słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny – nie mniej niż 1 na 25 osób

*Matematyka:  linijka , cyrkiel ,kalkulator prosty „Wybrane wzory matematyczne”.

  1. Zdający może posiadać na egzaminie  małą butelkę z wodą , która ustawia na podłodze obok stolika.
  2. Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, toreb, kurtek, etc.
Skip to content