KURS FLORYSTY DLA DOROSŁYCH

Zespół Szkół w Złotym Potoku zaprasza na BEZPŁATNY KURS FLORYSTY dla dorosłych!

  • Rozpoczęcie kursu – wrzesień/2021
  • Zajęcia odbywają się co 2 tygodnie
  • Szkoła zapewnia środki techniczne do wykonania kompozycji
  • Zajęcia praktyczne, twórcze i nieszablonowe
  • Kurs kończy się egzaminem zewnętrznym – uzyskujesz tytuł FLORYSTY
  • Niespodzianka – wycieczka florystyczna 🙂

ZAPISY JUŻ TRWAJĄ!!! 

Podanie wraz z załącznikami można dostarczać bezpośrednio do sekretariatu szkoły lub wysłać pocztą listem poleconym.

WZÓR PODANIA

ZAŁĄCZNIKI:

  • Oryginał lub ksero potwierdzone za zgodność z oryginałem świadectwo ukończenia szkoły
  • kserokopia dowodu osobistego
WCIĄŻ NIEZDECYDOWANY??? ZAJRZYJ DO GALERII FLORYSTYCZNEJ!

Więcej informacji pod numerem telefonu – 34 327 80 08

Skip to content