DZIEŃ EDUKACJI W SZKOLE

14 października celebrowaliśmy w naszej szkole Dzień Komisji Edukacji Narodowej, popularnie nazywanym Dniem Nauczyciela. Na uroczystościach szkoła miała zaszczyt gościć Pana Krzysztofa Smelę Starostę Częstochowskiego oraz Panią Annę Dziewior Zastępcę Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Zdrowia, Sportu i Promocji Powiatu.
Za organizację akademii odpowiedzialny był Samorząd Uczniowski, który pod opieką pań prof. Agaty Wójcik i Iwony Cykowskiej przygotował bardzo oryginalną uroczystość .
Oprócz tego klasa 2 TŻR przygotowała krótką inscenizację „ Moralność pani Dulskiej” w reżyserii pani prof. Jolanty Walaszczyk. Trema wszystkich występujących w uroczystości uczniów była duża, zwłaszcza, że aktorzy prezentowali się po raz pierwszy przed tak szeroką i znakomitą publicznością, ale okazało się, że występ był wyjątkowy i oryginalny.
Iwona Cykowska
Skip to content