ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY z dnia 01.12.2020r.

Funkcjonowanie Zespołu Szkół w Złotym Potoku w związku ze zmianą terminu ferii zimowych w roku szkolnym 2020/2021.